הצ"ח משלחת ארה"ב, מות זאב ז'בוטינסקי - התכתבות

05.08.1940 - 05.12.1940

סימול התיק : ג 5 - 5/ 8

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מכתב אליהו בן חורין על מצב בריאותו של זאב ז'בוטינסקי בימיו
האחרונים. כרטיס כניסה להלוויה. הוצאות ההלוויה.
דוגמאות של לוחות זכרון מברונזה. דיווח על ישיבת הנשיאות לאחר
מות זאב ז'בוטינסקי לגבי בחינת החומר שלו וחפציו.
כולל מסמך בצרפתית.

מילות מפתח