הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם הרב לואיס ניומן, ניו יורק

10.05.1940 - 13.08.1940

סימול התיק : ג 5 - 4/ 7

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דיווח על פעילות המשלחת בארה"ב, המצב בהצ"ח
בלונדון, הפעילות למען צבא עברי, מו"מ ליצירת חזית ציונית
מאוחדת.

מילות מפתח