הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם אליהו גינזבורג

23.05.1940 - 13.06.1941

סימול התיק : ג 5 - 4/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. הוראות פעילות להצ"ח בקנדה.
הפעילות למען הקמת צבא עברי. עניני כספים. התפטרות אליהו
גינזבורג מנשיאות הצ"ח העולמית.

מילות מפתח