הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם בנימין אקצין, וושינגטון

07.05.1940 - 06.06.1940

סימול התיק : ג 5 - 4/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים של בנימין אקצין לנשיאות על פעילותו
בוושינגטון ועל פגישותיו עם נציגים זרים של מדינות שונות.
דיווחים של המשלחת בניו יורק לבנימין אקצין על פעילותה.
דיווח על הפעילות למען הקמת צבא עברי. עניני ארגון. דיווחים של
בנימין אקצין על פגישותיו עם אישים שונים.

מילות מפתח