הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים

21.04.1940 - 06.08.1941

סימול התיק : ג 5 - 3/ 8

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

עניני ארגון. הפעילות למען הקמת צבא עברי. כשלון המו"מ בין
הסוכנות היהודית לבין ועד המורשים לגבי חלוקת הקרנות בארץ ישראל.
עניני כספים. הפצת מכתב לעורכי עתונים לגבי המצב שנוצר בשל
מלחמת העולם השניה.