הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם עתונאים, מערכות עתונים וסוכנויות ידיעות

14.05.1940 - 06.08.1941

סימול התיק : ג 5 - 3/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דיווח על קיפוח עתונאים רביזיוניסטים ע"י הועדה
למען עתונאים יהודים פליטים בקובנה. בקשות לשליחת עתונים.
פעילות למען הקמת צבא עברי. הוראות פעולה של זאב ז'בוטינסקי
במקרה והמלחמה תגיע לארץ ישראל.