הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם מוסדות ממשלתיים בארה"ב

01.05.1940 - 25.02.1942

סימול התיק : ג 5 - 3/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בנושאים אדמיניסטרטיביים וארגוניים. בקשת ויזות לחברי
משלחת הצ"ח לארה"ב. פעילות למען הקמת צבא עברי.

מילות מפתח