הצ"ח משלחת ארה"ב, התכתבות עם סניף ארץ ישראל

28.05.1940 - 29.04.1941

סימול התיק : ג 5 - 2/ 5

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני כספים. בקשות אישיות למתן סרטיפיקטים.
המצב הפנימי בהצ"ח בעקבות מות זאב ז'בוטינסקי.
תוכן ישיבת הנשיאות בארה"ב, מיד לאחר מות זאב ז'בוטינסקי, בנושא
היערכות הצ"ח. מגעי איחוד בתנועה הציונית בארה"ב.
אפשרות הגעת המלחמה לארץ ישראל.