הצ"ח משלחת ארה"ב, הועד האדמיניסטרטיבי של הצ"ח , לונדון - התכתבות

10.09.1939 - 12.01.1943

סימול התיק : ג 5 - 2/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. רעיון הקמת צבא עברי. פעילות בקרב
השלטון הפולני הגולה בלונדון ושאלת שיתוף נציגי הצ"ח במועצה
הלאומית הפולנית. דיווחים על פעילות משלחת הצ"ח בארה"ב.
עניני עליה וסרטיפיקטים. איסוף כספים. הפעילות להקמת צבא עברי
ותכנית נורדאו. בעיית היהודים שנלכדו באזורי הפלישה הגרמניים.
המאמצים להקמת חזית ציונית מאוחדת. דיווחים על פעילות הצ"ח
בלונדון. סכסוכים פנימיים בתנועה. תכנית להכשרת טייסים יהודים.
פעילות בית"ר בארה"ב. הליגה הימית היהודית. שאלת סמכויות הנשיאות
בלונדון והמשלחת בארה"ב לאחר מות זאב ז'בוטינסקי. הבעיות בהצ"ח.
תזכיר בנושא המצב בהצ"ח. ביקורת על אברהם אברהמס והאשמות נגדו.
העתק מכתב מנשיאות הצ"ח אל הלורד הנקי, חבר קבינט המלחמה בנושא
אי חוקיות הספר הלבן של מקדונלד, ודרישה להתיר כניסת הפליטים
היהודים ממזרח אירופה לארץ ישראל.
הערות לנאומו של אנטוני אידן.
מכתב מאת זאב ז'בוטינסקי אל אברהם אברהמס, 3/5/1940