הצ"ח משלחת ארה"ב, מברקים יוצאים - פנקס העתקים

15.06.1940 - 24.07.1940

סימול התיק : ג 5 - 1/ 7

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון והסדרת ויזות. התכנית להקמת צבא
עברי. שאלת המשך החזקתו במעצר של ערי ז'בוטינסקי ודרישה לשחררו.
ארגון בית"ר בארץ ישראל ושמירה על אחדות. המאמץ להקים חזית
ציונית מאוחדת.
מברק מאת ג'ון הנרי פטרסון וזאב ז'בוטינסקי אל וינסטון צ'רצ'יל
בנושא הקמת צבא עברי.