הצ"ח משלחת ארה"ב, זאב ז'בוטינסקי - התכתבות

26.03.1940 - 01.08.1940

סימול התיק : ג 5 - 1/ 6

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מכתבים מאת, אל, בשם ובקשר לזאב ז'בוטינסקי.
נושאים עיקריים: עניני ארגון וכספים. מטרות ועקרונות בנק עליה.
התייחסות לאזהרת הבריטים שלא לעסוק בעליה בלתי חוקית.
שאלת האזרחות הארץ ישראלית של ערי ז'בוטינסקי. קו הפעולה שיש
לנקוט אם ארץ ישראל תהפוך לחזית לחימה. רעיון הקמת חזית ציונית
מאוחדת. תזכיר בנושא תכנית הקמת צבא עברי.
דיווח על בעיית הפליטים היהודים בליטא והתפתחויות המלחמה.
פניית מנחם בגין ויוסף קלארמן אל זאב ז'בוטינסקי לגבי הצורך
במימון היערכות בית"ר בקובנה לקראת שעת החרום והגעת הגרמנים.
כולל מסמכים באידיש וגרמנית.