הצ"ח משלחת ארה"ב, תזכירים

16.04.1940 - 17.10.1941

סימול התיק : ג 5 - 1/ 5

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון המשלחת בארה"ב. רעיון הקמת צבא
עברי. הצעת החלטה בפגישת מנהיגים רביזיוניסטים מארץ ישראל, ארה"ב
ואירופה לגבי היחסים עם ברה"מ. מטרות הצ"ח ועקרונותיה. התכנית
להקמת צבא עברי. עניני כספים ומניות.