הצ"ח משלחת ארה"ב, חוזרים

19.07.1940 - 19.09.1941

סימול התיק : ג 5 - 1/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הגעת משלחת נשיאות הצ"ח לארה"ב. פעילות בית"רית
בארה"ב. תחומי פעילות המשלחת- פעילות כלכלית לשם מימון העליה
ופעילות למען הקמת צבא עברי. המאמץ להקים ליגה ימית יהודית.
פעילות הסברתית.