הצ"ח משלחת ארה"ב, פרוטוקולים, החלטות

15.03.1940 - 17.03.1942

סימול התיק : ג 5 - 1/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקולים והחלטות מישיבות משלחת הנשיאות בארה"ב בנושא:
ארגון פעילות משלחת נשיאות הצ"ח בארה"ב. עניני כספים. שאלת ניהול
מו"מ עם ההסתדרות הציונית לשם איחוד השורות. המצב הקשה בארץ
של היהודים בארץ ישראל. דרישה להקמת צבא עברי. שאלת סמכויות
המשלחת בארה"ב וענינים פנימיים של התנועה. ניהול מו"מ עם מאיר
גרוסמן, הלל קוק ועם מפא"י בא"י. שאלת הצורך באיחוד התנועה
הציונית. מצב נשיאות הצ"ח בלונדון. פגישות עם סיקורסקי לגבי
אבאקואציה מפולין כשתסתיים המלחמה. שאלת ארגון התנועה לאחר מות
זאב ז'בוטינסקי. עריכת ועידה של הצ"ח ביוהנסבורג.