הצ"ח משלחת ארה"ב, תכניות עבודה

13.03.1940 - 31.12.1940

סימול התיק : ג 5 - 1/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

תכנית עבודה של משלחת הצ"ח בארה"ב, שהוצעה ע"י אליהו בן חורין.
ראשי פרקים וקוים כלליים לתכנית עבודה.
תכנית לגבי איסוף כספים. סקירה לגבי פעולות עכשויות ומתוכננות
לשלושה חודשים.
תכנית סיורים של חברי המשלחת.
העתק מכתבו של זאב ז'בוטינסקי אל הרב סטיפן וייז לגבי ההכרח
להקים ועד יהודי עולמי שידאג לאינטרסים של היהודים במזרח אירופה.