הצ"ח משלחת ארה"ב, מטרות, חוקה

13.03.1940 - 31.12.1942

סימול התיק : ג 5 - 1/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

חוקת הצ"ח בארצות הברית. מטרות הצ"ח ועמדותיה האידיאולוגיות.
תכנית להקמת מועצה נבחרת של יהדות ארצות הברית לשם הצלת יהודי
אירופה ע"י העלאתם לארץ ישראל.
טופס לקראת הצבעה בבחירות לאסיפה ובו מטרות האסיפה וקטע מחוק
בחירות.
קטע מכתב לגבי הקמת צבא עברי.