אשבל מיכאל

סימול תיק החלל : חא - 37/ 1

כינוי החלל : סמל מיכאל
שנת הלידה: 1922
שנת הפטירה: 1947
מצב החומר: מסודר / ממוחשב

תוכן

פרטים ביוגרפיים:
יצחק מיכאל אשבל (מייק) נולד בווילנה ב- 1922, חבר בית"ר ואצ"ל, עלה לארץ ישראל עם צבא אנדרס, נמנה עם חברי הח"ק (חיל הקרב) של האצ"ל, נתפס על ידי הבריטים במהלך התקפת האצ"ל על מחנה הצבא בצריפין, נידון למוות אך עונשו הומתק למאסר עולם, נפל ב- 4.5.1947 במהלך הפריצה לכלא עכו.
בתיק:
סיפור חיים מאתר האינטרנט של "יזכור" של משרד הביטחון
ביוגרפיה מתוך "זכרם נצח"
כרטיס פרטים אישיים מטעם תנועת החרות - הלשכה ללוחם ולחייל (סעד - מחלקה לטיפול בשפחות חללים, נעדרים ונכים)
קורות חייו מהספר "עלי בריקדות" - יומן הכלא של מיכאל אשבל בעריכת יוסף נדבה
(התיק בכספת - מיכל מס' 9)