ברית הבריונים, כרוזים, מודעות, קטעי עתונים (כולל משנת 1978)

02.11.1930 - 07.12.1934

סימול התיק : כ 14 - 10

שייך לארכיון: ברית הבריונים
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

כרוז המבקר את השלטון הבריטי וקורא להילחם בו. כרוז נגד הצהרת
בלפור.כרוז המבקר את הרביזיוניסטים, הצהרותיהם וחוסר המעש שלהם.
קטעי עתונים בנושא הפגנת ברית הבריונים נגד ציד תיירים ומשפט
ברית הבריונים.
פניית ראש בית"ר לבית"רים שלא לפנות לקו המקסימליסטי.