ברית הבריונים, ילקוט הבריונים, חוברת (משנת 1949)

09.08.1933 - 04.10.1933

סימול התיק : כ 14 - 9

שייך לארכיון: ברית הבריונים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הפרוטוקולים של חקירת חברי ברית הבריונים, כפי שפורסמו בעתון
דבר.