עליה ב', ההעפלה שאורגנה ע"י בית"ר, הצה"ר ואצ"ל - קטעי עיתונים

01.01.1934 - 31.12.1948

סימול התיק : כ 6 - 8/ 3

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

קטעי עיתונים בנושא ההעפלה הבית"רית, זכרונות מארגון ההעפלה
הרביזיוניסטית, עליית אף על פי, הוויכוח בין אנשי חרות לבין אנשי
המוסד לעליה ב' לגבי מספר אניות המעפילים שהביא כל זרם, ביקורת
הסוכנות היהודית בשנים הראשונות של ההעפלה.
מאמר של משה גלילי 'אף על פי' ב'קדמה', 1953.
רשימה לזכרו של משה גלילי, אבי העפלת אף על פי (הארץ, 7/8/2002).