עליה ב', דיווחים בריטיים בענין עליה ב'

17.10.1934 - 15.05.1942

סימול התיק : כ 6 - 3/ 6

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

דיווחים בריטיים על אניות מעפילים ועל הפעילות לאיתורן, ארגון
העפלה ע"י רביזיוניסטים באוסטריה.
תזכירים של משרד המושבות בנושא ההעפלה לארץ ישראל.

מילות מפתח