עליה ב', מכתבים, חוזרים ופרוטוקולים

22.12.1938 - 31.03.1940

סימול התיק : כ 6 - 3/ 1

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקול ישיבה בנושא ארגון מרכז העליה במסגרת ועידת פריס.
קטע מראיון בנושא הסיוע הרומני להעפלה.
מכתב זאב ז'בוטינסקי אל יוסף כצנלסון בנושא מינויו לקצין שלטון,
שליחתו לורשה והשתתפותו בפעילות מחלקת העליה של שלטון בית"ר.
חוזר מאת שלטון בית"ר בנושא הסתת השמאל בעניני עליה בלתי לגאלית.
מברק לגבי הצורך בכסף על מנת להעביר את אלפי היהודים הרוצים
לעלות לארץ ישראל.
מכתב מאת ריצ'רד ליכטהיים אל מר קפלן לגבי ההעפלה הרביזיוניסטית,
חשיבות ההעפלה, ומדיניות העליה של בריטניה.
כולל מסמכים בגרמנית.