עולי הגרדום, חוברות ופרסומים (מהשנים 1968-1957)

21.04.1938 - 29.07.1947

סימול התיק : כ 16 - 7/ 2

שייך לארכיון: עולי הגרדום
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ16 -7_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

יד לעולי הגרדום - פרשת ארבעה עשר הרוגי מלכות בדורנו (שלוש
חוברות, האחת בהוצאת של"ח, השניה בהוצאת נציבות בית"ר בארץ
ישראל והשלישית באנגלית).
הרוגי מלכות, שירים לזכר עולי הגרדום.
שנים עשר עולי הגרדום - חוברת בהוצאת המדרשה הלאומית.
חוברת בהוצאת הלשכה להסברה וליחסי ציבור של עירית ירושלים לקראת
קריאת שמות רחובות על שם עולי הגרדום.
20 שנה לעולי הגרדום - חוברת בעריכת יוסף נדבה.
דיילי טלגרף: מאמר על עולי הגרדום.

מילות מפתח