גירוש קפריסין 1949-1946: ההעפלה, המחנות וחברת המעפילים

סימול הספר : צב- 779

שם מחבר הספר: שערי דוד
מוציא לאור: הספריה הציונית
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1981
שנת ההוצאה העברית: תשמא
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

מחקר על גירוש קפריסין: מדיניות השלטון הבריטי, ספינות המעפילים
שגורשו לקפריסין, מעמדם המשפטי של המגורשים, היחסים עם האוכלוסיה
הקפריסאית, השלטון הבריטי, והחיילים הבריטיים. הסיוע של הג'וינט,
מוסדות הישוב. הארגון החברתי והפעילות החינוכית במחנות. מקומן
ופעילותן של תנועות פוליטיות, תנועות נוער ומחתרות במחנות כולל
הרביזיוניסטים, בית"ר, אצ"ל.