עולי הגרדום, יעקב וייס - פרטים ביוגרפיים

15.07.1924 - 29.07.1947

סימול התיק : כ 16 - 6/ 1

שייך לארכיון: עולי הגרדום

קבצים מצורפים

כ16 -6_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

תצלום תעודת תלמיד של יעקב וייס באוניברסיטת ג'נבה.
צילום תוית הפקדה של בית הסוהר על שם יעקב וייס ובקשת חנינה.
צילום אישור על הגעת יעקב וייס לשוויץ במסגרת קבוצת פליטים
ממחנה הריכוז ברגן בלזן.
סקירות והדפסות של קטעי מאמרים בנושא תולדות חייו של יעקב וייס,
הפריצה לכלא עכו והעלאתו לגרדום.
צילום מכתב תנחומים למשפחתו של יעקב וייס, מאת אשר לויצקי.
כרטיס חלל של תנועת החרות.
העתקי צילום של תעודת מתן אות הח"ק ואות השבי ליעקב וייס.
כולל מסמך בצרפתית.

מילות מפתח