עולי הגרדום, שלמה בן יוסף - פרסומים נגדו ונגד הצה"ר

30.06.1938 - 11.07.1938

סימול התיק : כ 16 - 1/ 12

שייך לארכיון: עולי הגרדום

קבצים מצורפים

כ16 -1_12.PDF הורדת קובץ

תוכן

כרוזים ופרסומים מטעם ארגוני תנועת הפועלים המבקרים את השתוללות
הרביזיוניסטים בתל אביב ובירושלים למחרת העלאתו לגרדום של שלמה
בן יוסף, האשמת הרביזיוניסטים בכך שהשתמשו בבן יוסף למטרותיהם
הפוליטיות, פעילות התעמולה הרביזיוניסטית בעקבות מותו.