עולי הגרדום, שלמה בן-יוסף - פרטים ביוגרפיים (כולל פרסומים מהשנים 1962-1951)

07.05.1913 - 29.06.1938

סימול התיק : כ 16 - 1/ 1

שייך לארכיון: עולי הגרדום

קבצים מצורפים

כ16 -1_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

סקירות בנושא תולדות חייו של שלמה בן יוסף, ההתקפה על האוטובוס
הערבי, משפטו והעלאתו לגרדום.
מדברי זאב ז'בוטינסקי ודוד רזיאל לזכרו של שלמה בן יוסף.
מגילת בן יוסף שהוקראה על קברו ליום השבעה (טיוטה בכתב יד).
קטעי עתונים ופרסומים מהשנים 1962-1951.
סקירה באידיש על עולי הגרדום.

מילות מפתח