הצה"ר ועד פועל לונדון, ארכיון המחלקה המדינית של ההנהלה הציונית, ירושלים - תעודות בקשר למפעל הדינרים והפטיציה (העתקי צילום בגרמנית)

20.04.1932 - 22.12.1932

סימול התיק : ג 2 - 15

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים