הצה"ר ועד פועל לונדון, משפט הסיעה הרביזיוניסטית נגד ההנהלה הציונית - מכתבים, פרוטוקולים, החלטות

27.05.1932 - 17.08.1932

סימול התיק : ג 2 - 8/ 4

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

תביעת הסיעה הרביזיוניסטית נגד ההנהלה הציונית בשל אי קיום
החלטת הקונגרס הציוני הי"ז לגבי שינוי ההרכב של המשרדים
הארץ ישראליים.
עיקר המסמכים בגרמנית.