הצה"ר ועד פועל לונדון, משפט מאיר גרוסמן בבית דין כבוד של ההסתדרות הציונית

13.11.1930 - 08.10.1931

סימול התיק : ג 2 - 8/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות, פרוטוקולים וקטע עתון בנושא משפטו של מאיר גרוסמן על
פירסום העובדה שעומד לצאת לאור ספר לבן, ללא היתר מההסתדרות
הציונית.