WITH THE JUDEANS IN THE PALESTINE CAMPAIGN

סימול הספר : צב- 572

שם מחבר הספר: PATTERSON JOHN HENRY
מוציא לאור: HUTCHINSON
מקום ההוצאה: England, London
שנת ההוצאה הלועזית: 1922
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

זכרונותיו של פטרסון מהמערכה על ארץ-ישראל במלחמת העולם הראשונה
בה השתתפו הגדודים העבריים. רשימות של חיילים שציונו לשבח, סגל
הפיקוד, נופלים ופצועים.