THE TWO ELIAHUS RETURN HOME

סימול הספר : צב- 694

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: ההנהגה העולמית של בית"ר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1975
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

העלאת עצמותיהם של אליהו חכים ואליהו בית צורי. קורות חייהם
ומותם, מסמכים וקטעי עתונות.

מילות מפתח