הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם ריכרד ליכטהיים

21.12.1929 - 10.07.1933

סימול התיק : ג 2 - 6/ 32

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -6_32.PDF הורדת קובץ

תוכן

עניני ארגון. דיווח על המתרחש בהסתדרות הציונית. מפעל הפטיציה.
הצעות מדיניות שיש לנקוט. מפעל הדינר.
תזכיר בנושא מיפקד האוכלוסין בארץ ישראל.
עיקר המסמכים בגרמנית וצרפתית.