TRIUMPH ON THE GALLOWS

סימול הספר : צב- 434

שם מחבר הספר: GURION ITZHAK
מוציא לאור: AMERICAN MEMORIAL COMMITTEE
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1950
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

קורות חייהם ומותם של עולי הגרדום.

מילות מפתח