ספר עולי הגרדום

סימול הספר : צב- 1343/ 1

שם מחבר הספר: נדבה יוסף
מוציא לאור: שלח
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1952
שנת ההוצאה העברית: תשיב
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

קורות חייהם, פעולותיהם, משפטם ומותם של עולי הגרדום: שלמה
בן יוסף, אליהו בית צורי, אליהו חכים, גרונר, אלקחי, דרזנר,
קשאני, ברזני, פיינשטיין, חביב, וייס, נקר.

מילות מפתח