LOHAME HERUT ISRAEL (LEHI)

סימול הספר : צב- 801

שם מחבר הספר: TZAMERET TZVI
מוציא לאור: WORLD ZIONIST ORGANIZATION, DEPARTMENT FOR EDUCATION AND CULTURE
מקום ההוצאה: FAIRFAX, VIRGINIA
שנת ההוצאה הלועזית: 1983
שפה: אנגלית

תוכן

סקירה הסטורית קצרה של תולדות הלח"י. אברהם שטרן - יאיר: חייל
ומשורר, מבצעי הלח"י, היסודות האידאולוגיים, המוסר של המחתרת,
תנועת המרי, היחס לבריטים.