THE ROAD TO FREEDOM

סימול הספר : צב- 595

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: לח"י
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1944
שפה: אנגלית
הערות: משוכפל.

תוכן

הדרך לחרות: המטרה, עליה והתיישבות, מדיניות חוץ עצמאית, מאבק
נגד המנדט הבריטי, מנהיגות לאומית. חוברת הסברה של הלח"י.