הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם יעקב דה האז, ניו יורק

20.09.1929 - 05.12.1932

סימול התיק : ג 2 - 6/ 15

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -6_15.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. נסיונות שיתוף פעולה בין יעקב
דה-האז וקבוצתו לבין הרביזיוניסטים בארה"ב. הסכנה בהתפתחויות
המדיניות האחרונות. בקשה לסיוע כספי לשם מסע הסברה. פעילות
הצה"ר בארה"ב.