AN OUTLINE OF FOREIGN POLICY

סימול הספר : צב- 679/ 1

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: לח"י
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1947
שפה: אנגלית
הערות: משוכפל.

תוכן

קוי יסוד למדיניות חוץ עברית - האידאולוגיה של הלח"י, היחס
לבריטים, הסכסוך הישראלי-ערבי, הקשרים עם ברית המועצות וארצות
הברית.