עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות,היישוב ומדינת ישראל

סימול הספר : צ- 1936/ 3

שם מחבר הספר: גינוסר פנחס, עורך
מוציא לאור: המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מקום ההוצאה: קריית שדה בוקר
שנת ההוצאה הלועזית: 1993
שנת ההוצאה העברית: תשנג
שפה: עברית
הערות: שער נוסף וסכום באנגלית. כרך 3.

תוכן

יוסי כץ ושלום רייכמן - ההתיישבות היהודית בגוש עציון 1970-1967:
סוף מעשה במחשבה תחילה? - ניתוח סיבות חידוש ההתיישבות בגוש
עציון בתקופת ממשלות אשכול וגולדה מאיר.
יחיעם ויץ - התנועה הרוויזיוניסטית ותנועת העבודה - שאלת קווי
המתאר - סקירת החידושים המחקריים בחקר התנועה הרוויזיוניסטית
וניתוח יחסיה עם תנועת העבודה.