DAYS OF FIRE

סימול הספר : צב- 61

שם מחבר הספר: KATZ SAMUEL
מוציא לאור: STEIMATZKY
מקום ההוצאה: Eretz Israel, Jerusalem
שנת ההוצאה הלועזית: 1980
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

יום האש - זכרונותיו של שמואל כץ חבר מפקדת האצ"ל 1948-1946.
פעילותו בצה"ר בדרום אפריקה ובאנגליה, ובאצ"ל בארץ ובגולה.
סקירה של מבחר מבצעי האצ"ל, פיצוץ מלון המלך דוד, פרשת אלטלנה,
פרשת ברנדוט. היחסים עם ההגנה. סקירת הארועים ההסטוריים ופעילותו
הדיפלומטית וההסברתית של כץ. המערכה של האצ"ל בירושלים במלחמת
העצמאות.