MARTYRS IN CAIRO: THE TRIAL OF THE ASSASSINS OF LORD MOYNE

סימול הספר : צב- 357

שם מחבר הספר: BENJAMIN LEO
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1952
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

פרשת הרצח של הלורד מוין ומשפטם של חכים ובית צורי.