THE REVOLT

סימול הספר : צב- 8/ 2

שם מחבר הספר: BEGIN MENACHEM
מוציא לאור: W.H. ALLEN
מקום ההוצאה: England, London
שנת ההוצאה הלועזית: 1951
שפה: אנגלית
איורים: פורטרט
הערות: תרגום לאנגלית מאת שמואל כץ.

תוכן

המרד - זכרונותיו של מנחם בגין מתקופת פעילותו באצ"ל כראש הארגון
המאבק בבריטים, האידאולוגיה והארגון של האצ"ל, המבצעים והפעילות
של האצ"ל בארץ וגולה, היחסים בין המחתרות, מלחמת העצמאות, פרשת
אלטלנה, הסזון, עולי הגרדום.