HISTOIRE DE L'IRGOUN

סימול הספר : צב- 875

שם מחבר הספר: BAR-ZVI MICHAEL (HERSZLIKOWICZ)
מוציא לאור: PERIPLE
מקום ההוצאה: PARIS
שנת ההוצאה הלועזית: 1987
שפה: צרפתית

תוכן

תאור תולדות האצ"ל ופעולותיו מתקופת שלמה בן יוסף, דוד רזיאל,
מנחם בגין, תנועת המרי, פעילות אצ"ל בגולה, בתקופת מלחמת העצמאות
נספח:רשימת מבצעי האצ"ל, המבנה הארגוני.