מחתרת מאונס

סימול הספר : צב- 1028

שם מחבר הספר: שומרון דוד (עלי)
מוציא לאור: יאיר ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1991
שנת ההוצאה העברית: תשנא
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

זכרונותיו של דוד שומרון - עלי, מתקופת מעצרו לאחר הריגת ברנדוט,
בריחתו מבית הסוהר והסתתרותו במשך ארבעה חודשים. תאור הווי חיי
אנשי לח"י שנרדפו ע"י ממשלת ישראל עם קום המדינה ושחיו בתנאי
מחתרת, תוך שהם מכינים את מערכת הבחירות של מפלגת הלוחמים, אשר
השלטונות התנגדו לה. ברקע מתוארים ימי המנדט, המלחמה בבריטים,
נכונותו של בן-גוריון לוותר על המדינה, ויתור ההנהגה על ירושלים,
ומאמצי ברנדוט לחסל את מדינת ישראל.