הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם הועד הראשי בורשה, פולין

12.02.1930 - 10.11.1933

סימול התיק : ג 2 - 5/ 38

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -5_38.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. שאלת שייכות קרן תל-חי לצה"ר
ופעילותה במקביל לקרן היסוד.
הודעת באי כח גוש העבודה בישיבת המשרד הא"י לגבי זכות ההצבעה של
באי כח החלוץ. ההכרה בזונדרפרבאנד וכפיפות חברי הצה"ר להחלטות
ההסתדרת הציונית. החלטת הקונגרס הציוני הי"ז לשנות את הרכב
המשרדים הארץ ישראליים. עניני עליה. הפצת השקל והרכבת הועדים.
עיקר ההתכתבות באידיש, גרמנית וצרפתית.