מאצ"ל ללח"י: סיפור אישי

סימול הספר : צב- 961

שם מחבר הספר: סבוראי משה וטובה; אד"מ (מ. דוד אייכנבום), עורך
מוציא לאור: המחברים
מקום ההוצאה: שקד
שנת ההוצאה הלועזית: 1989
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

זכרונות משה וטובה סבוראי מפעילותם באצ"ל ובלח"י:
ברית הבריונים, דו"ח יהודה ארזי, התאים בפולין, ההבלגה, תכנית
הארבעים אלף, על הפילוג בשנת 1940, על יאיר, הקשרים המדיניים של
הארגונים, בבית הסוהר לנשים בבית לחם, בבית הסוהר המרכזי
בירושלים, יומו האחרון של יאיר, סוהר וגרדומים, נספחים ומסמכים
וקטעי עתונות על לח"י ויאיר.