מערכות הארגון הצבאי הלאומי

סימול הספר : צב- 29

שם מחבר הספר: ניב דוד
מוציא לאור: מוסד קלוזנר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1965
כרכים: 06
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: כרך א.: ההגנה הלאומית 1937-1931. ב.: מהגנה להתקפה 1939-1937. ג.: הפוגה וכוננות 1944-1940. ד.: המרד 1946-1944. ה. המרד 1946- 1947. ו. במלחמה גלויה 1948-1947. (כרך ו. יצא לאור ב-1980)

תוכן

החלק הראשון ההגנה הלאומית (1937-1931), מקיף את ראשית צמיחתו
ודרכי התפתחותו ופעליו של הארגון בפיקודו של אברהם תהומי עד
לפילוג הראשון (אפריל 1937). בפרקים הראשונים של חלק זה ניתנת
סקירה ממצה על התעוררות שיבת ציון ועל תחילת הכוח העברי, הקבוצות
והארגונים המזויינים, בינהם השומר, ניל"י, ההגנה, וברית הבריונים
החלק השני מהגנה להתקפה (1939-1937), כולל דרכי העיצוב הארגוני
והפוליטי של האצ"ל ואת תחומי פעילותו בארץ ובחו"ל, בימי מאורעות
1939-1936 עד לראשית מלחמת העולם השנייה (1939). המפקדים בתקופה
זו היו: רוברט ביטקר, משה רוזנברג, דוד רזיאל, חנוך קלעי. החלק
השלישי - הפוגה וכוננות (1944-1940), סוקר את פעולותיו ובעיותיו
של הארגון במלחמת העולם השנייה. בתקופה זו, לאחר מות דוד רזיאל,
עבר הפיקוד לידי יעקב מרידור. בחלק זה נדון בין היתר הפילוג השני
בארגון ונסקרת בו התפתחות הראגון הצבאי הלאומי בישראל בהנהגתו של
אברהם שטרן (יאיר), שממנו צמח אחר-כך הלח"י. חלק רביעי - המרד
(1946-1944), מוקדש למערכה שערך הארגון בפיקודו של מנחם בגין,
לסילוקם של הבריטים ארץ ישראל ולהקמתה של מדינה עברית עצמאית.
סקירות מיוחדות של פעילות הלח"י, פרשת הלורד מוין, רקע והשלכות
לסזון, למשלחת האצ"ל בארה"ב, לתנועת המרי העברי, לפצוץ מלון המלך
דוד ולמחנות המעצר באפריקה. החלק החמישי: המרד - משלים את החלק
הרביעי לתקופת השנים המכרעת למאבק האנטי-בריטי, עד להחלטת החלוקה
מן ה-29 בנובמר 1947. החלק השישי: במלחמה גלויה - עוסק במערכת
המלחמה הגלויה בחזית הערבית, חלקו של האצ"ל במלחמת העצמאות, אם
בנפרד ואם בשיתוף עם שאר הכוחות הלוחמים של הישוב העברי
9/1948-12/1947 עד לפרוק האצ"ל ושילובו בצה"ל.