מסמבל עד גילגיל

סימול הספר : צב- 771

שם מחבר הספר: בלע משה, עורך
מוציא לאור: משרד הבטחון
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1980
שנת ההוצאה העברית: תשמ
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מתוך ספר המעצר והגלות.

תוכן

מתוך ספר המעצר והגלות שיצא לאור בהוצאת "בדד" במחנה המעצר של הגולים העבריים בגילגיל, קניה, בנובמבר 1947 במלאת שלוש שנים לגלותם: אסופת רשימות, קטעי יומן, מכתבים, שירים, של גולי אפריקה.
נספח: מיומנו של גולה: לוח תאריכים ותאור הארועים מאז סיום כתיבת ספר המעצר והגלות ועד לחזרה לארץ.נדפס ושוכפל בימים 1 - 5 ביולי 1948
נספחים נוספים: רשימות שמיות של הגולים לפי תאריכי המשלוחים לאפריקה, רשימות כרונולוגיות של תנועת הגולים, כולל בריחות.
חלק מכותבי המאמרים שהופיעו בספר המעצר והגלות בראשי תיבותאשר זוהו, מופיעים בשמם המלא.

מילות מפתח