סיפורו של מפקד אלטלנה

סימול הספר : צב- 9

שם מחבר הספר: לנקין אליהו
מוציא לאור: חרות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1954
שנת ההוצאה העברית: תשיד
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

זכרונותיו של אליהו לנקין מפקד אלטלנה. פעילותו באצ"ל כמפקד
מחוז ירושלים ומפקד האצ"ל באירופה. הרקע האידאולוגי של האצ"ל
בתקופת הפילוג. הבדלי הגישות ודרכי הפעולה בין האצ"ל ללח"י.
מעצרו על-ידי ההגנה ומסירתו לידי הבריטים. כליאתו במחנות המעצר
באפריקה ובריחתו מהם לג'יבוטי. פעילותו באירופה, הועד לשחרור
האומה, פרשת אלטלנה. נספח: רשימת סגל הפיקוד של אלטלנה, והאנשים
שהיו על סיפונה בהגיעם ארצה.